Рада формує проект Закону про переміщення через державний кордон України культурних цінностей

Група народних депутатів України ініціювала створення законопроекту щодо ввезення та вивезення із України культурних цінностей. Антиквар готує опитування. Матеріал буде оновлюватись.

Пояснювальна записка до законопроекту включає в себе обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону, перелік завдань і цілей, стан нормативно-правової бази, фінансово-економічне обґрунтування, а також загальну характеристику й основні положення проекту Закону. З повним текстом Закону та усіма допоміжними документами можна ознайомитись за посиланням.

 

Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

На сьогодні український арт-ринок знаходиться в стані стагнації. Для прогресу, зрушень і нових досягнень мають бути вироблені прозорі правила переміщення культурних цінностей.

Однією із найбільш критичних проблем українського арт-ринку є обтяжлива процедура вивезення придбаних в Україні культурних цінностей. Іноземці, які мають досвід  вивезення з України культурних цінностей, відмовляються його повторювати. У більшості країнах Європи для вивезення цінності достатньо мати інвойс аукціонного дому або чек з галереї, щоб перетнути кордон. Система, за якою на картину 1949 року вартістю 500 доларів треба отримати експертний висновок в музеї, а потім дозвіл на вивезення в Міністерстві культури України, після цього проходити прискіпливий огляд митників з викликом експерта в аеропорті, не є сприятливою для розвитку українського арт-ринку.

Важливо також наголосити на значенні культурних цінностей як засобу культурної дипломатії. За Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» тимчасове вивезення культурних цінностей для експонування на виставках практично не здійснюється. Впевнені, виставка робіт Марії Приймаченко чи Михайла Бойчука в музеї Прадо значно б підвищила зацікавленість в Україні.

Робіт українських класиків і сучасників дуже мало в знаних світових приватних та музейних колекціях, − а саме цей факт формує уявлення про культурне надбання держави.

За майже 20 років існування Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», який чітко забороняє вивезення  предметів, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, такий реєстр «де-факто» так і не почав існувати на практиці. Наявність прозорих правил ввезення і вивезення дасть уявлення про те, що можна вивозити з України і, нарешті, дозволить вносити до реєстру культурні цінності з перспективою придбання їх до Музейного фонду або залучення до виставкових і наукових проектів.

Ринок сучасного мистецтва потребує заохочення державою, встановлення прозорих правил функціонування.

Більше того, законодавство України щодо  переміщення культурних цінностей не адаптоване до законодавства Європейського Союзу (не виконується Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»). Норми Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» не відповідають Регламенту ЄС №116/2009 про експорт товарів культури, що ускладнює обмін культурними цінностями між Україною та країнами Європейського Союзу.

Завдання проекту Закону

Метою законопроекту є:

− запровадження чітких і прозорих правил і процедур для переміщення культурних цінностей;

− гармонізація норм українського законодавства з нормами Європейського Союзу;

− дерегуляція у сфері переміщення культурних цінностей, яка сприятиме популяризації української культури за кордоном (експонування, реставрація, наукові дослідження) та активізації ринку мистецтва в Україні.

Загальна характеристика й основні положення проекту Закону

Законопроект спрямований на вирішення проблем, що зараз існують у системі переміщення культурних цінностей.

Для досягнення зазначеної мети в законопроекті пропонується:

− удосконалення поняття «культурні цінності»;

− запровадження трьох видів свідоцтв:

1) свідоцтво – для вивезення культурних цінностей за визначеним переліком назавжди;

2) спеціальне свідоцтво – для тимчасового вивезення культурних цінностей за визначеним переліком;

3) генеральне свідоцтво – для тимчасового вивезення культурних цінностей;

− спрощення процедури отримання свідоцтва, визначення повного переліку документів, строків та підстав для відмови у видачі відповідного свідоцтва;

− надання можливості проведення експертизи не тільки експертам у державних установах, але й приватним експертам. Всі експерти мають пройти процедуру акредитації та відповідати доволі жорстким вимогам;

− надання можливості під час ввезення культурної цінності на територію України за бажанням особи отримати підтвердження ввезення культурних цінностей, видане митним органами;

− запровадження процедури реалізації виключно через аукціони, звернених відповідно до закону в дохід держави культурних цінностей;

− створення Електронного обліку переміщення культурних цінностей, який включатиме дані про видачу свідоцтва, спеціального свідоцтва, генерального свідоцтва, експертні висновки та дані про переміщення культурних цінностей. Доступ до Електронного обліку матимуть Міністерство культури України , регіональні органи, експерти та Державна фіскальна служба України.

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

Прийняття цього Закону сприятиме пожвавленню ринку культурних цінностей в Україні та поширенню знань про Україну закордоном.

Першоджерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63456