“CAMERA LUCIDA. НОТУВАННЯ ФОТОГРАФІЇ” РОЛАНА БАРТА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ОЛЕНИ ЧЕРВОНИК

Цього року вийшов перший український переклад праці Ролана Барта “Camera lucida. Нотування фотографії”, опублікованої 1980 року незадовго до його смерті. Авторка перекладу — Олена Червоник. На форзаці видання — запис про символічність цієї події: “надруковано 7 квітня 2022 року у місті Києві під час російської загарбницької війни проти української незалежності”.

Ця остання праця Ролана Барта є його розвідкою, в якій філософ аналізує природу фотографічного медіума. Дослідження фотографії він починає з розмірковування над власним досвідом та відчуттями, отриманих від цього досвіду. Саме тому свій текст Барт назвав “нотуванням”, в якому поступово розбирає “шари” фотографії. Барт віднаходить для них свою термінологію, пропонуючи два інтерпретаційні рівні: Studium, що є культурним, мовним і політичним контекстом, та Punctum — випадковий елемент, який допомагає встановити зв’язок із основним об’єктом зображення і заповнює собою фотографію. 

Також в літньому числі “Критики” вийшов текст Червоник про “Camera lucida”. На початку книги Барт пише: фотографія відтворює те, що ніколи не може повторитися екзистенційно. Це створює у ній парадоксальний ефект накладання, який поєднує реальність і минуле. Червоник підсумовує аналіз автора у статті: “Барт розглядає фотографію як свідчення існування та плинности історії. На його думку, люди мають вроджену схильність до трансформації минулого в міт, тобто до конструювання позачасової та універсальної правди, що начебто існує. Фотографія знищує цей самообман, зосереджуючи увагу людини на плинності часу. За допомогою відчуття «це-вже-було» фотографія змушує людей розуміти час крізь призму культурних та історичних термінів. Тож поява фотографії стає наріжним явищем ув артикулюванні модерности”.

З цього ж випуску “Критики” рекомендуємо до прочитання огляд “Camera lucida. Нотування фотографії” історика мистецв Іллі Левченка. 

Видання в українському перекладі можна придбати на сайті Музею Харківської школи фотографії.

Олена Червоник — докторантка з історії мистецтва в Оксфордському університеті, дослідниця історії сучасного мистецтва та фотографії. Спів­працює з Музеєм Харківської школи фотографії як нау­кова редакторка та перекладачка видань з історії і теорії фотографії.