Homo Artis освітній проєкт від М17

Центр сучасного мистецтва М17 ініціює цикл бесід про філософію мистецтва та філософію в мистецтві «Homo Artis». Головна мета досліджень — пошук відповідей на питання, чим є мистецтво: чинником прогресу, відбиттям філософського та історичного контексту епохи, розважальною індустрією, специфічним засобом людської комунікації або пізнання дійсності, унікальним способом реалізації людини, неусувним елементом культурної традиції тощо. Програма доступна в онлайн та офлайн форматах.

«У дискусіях народжується істина». Цей широковідомий вислів надихнув нас на відмову від лекційного формату й на організацію для вас циклу бесід. Бесід, бо замість пропонувати «до споживання» застиглі судження й чужі оцінки ми запрошуємо шукати нові ракурси сприйняття мистецтва разом, безпосередньо в ході зустрічей.

Пошук таких ракурсів здійснюватимемо на перетині філософії, мистецтвознавства та історії, у долученні до живого обговорення між яскравими особистостями, блискуче реалізованими у власних професійних царинах — видатними філософами, істориками та мистецтвознавцями сучасної України.

БЕСІДА ПЕРША – 02.12.21, четвер, 19:00

Чи була доба Відродження епохою становлення гуманістичних ідей? У чому суть гуманізму, тоді й зараз? Яке втілення ці ідеї знаходять у мистецтві, політиці, мисленні людей загалом?

БЕСІДА ДРУГА – 19.12.21, неділя, 16:00

Сучасність крізь призму античності. Чи справді античний світ поклав початок найважливішим елементам сучасної реальності? Якими сьогодні є межі впливу на нас античних традицій?

БЕСІДА ТРЕТЯ – 23.12.21, четвер, 19:00

Страх смерті й бажання увічнити себе в думці, мистецтві, історії. Чи можна втілити це бажання і яким особистим потребам сучасної людини задовільняла б така реалізація?

Докладніше ознайомитися з програмою та переліком спікерів – можна на сайті.