ДВАНАДЦЯТИЙ ОНЛАЙН-АУКЦІОН «УКРАЇНСЬКА КНИГА»

26 березня НА САЙТІ АУКЦІОННОГО ДОМУ «ДУКАТ» СТАРТУВАВ Дванадцятий букіністичний ОНЛАЙН-АУКЦІОН «УКРАЇНСЬКА КНИГА». ТОРГИ ТРИВАТИМУТЬ ДО 3 квітня (14:00)

В добірці представлено 144 лоти, серед яких раритетні вітчизняні видання, путівники, старовинні карти, альбоми, світлини та графіка. Серед топ-лотів – видання «Енеїда» Івана Котляревського 1922 року. На українську мову книга перелицьована з переднім словом та примітками проф. Б. Лєпкого з ілюстраціями та заставками Б. Штірен. Видання – в оригінальній видавничій палітурі. Кольоровий орнаментальний форзац. Стартова ціна лоту – $200, естімейт – $400–600.

Також надзвичайно цікавим є прижиттєве видання вибраних творів Миколи Хвильового (1932). До першого тому, яке оформлив художник Анатолій Петрицький, увійшли такі відомі твори, як «Я (Романтика)», «Мати», «Кіт у чоботях» та інші. Стартова ціна цього лоту – $1 000, естімейт – $1 200–1 500.

Одним з найдорожчих лотів є рідкісна збірка українського сороміцького фольклору, записаного українською (абецадлом) та німецькою мовами — «Das Geschlechtleben des ukrainischen Bauernvolkes» («Статеве життя укрaїнських селян») (1912). Стартова ціна – $1 800, естімейт – $2 500-3000.

Однак, найвартіснішим лотом аукціону стала фундаментальна праця визначного українського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, критика та видавця Пантелеймона Куліша «Исторія возсоединенія Руси» 1874–1877 у кількох томах. Робота проклала стежку на шляху розвінчання міфологеми козацької доби, зображуючи історичний процес не тільки як систему з морально-естетичними нормами, а й соціальними і природничими законами. Історик акцентує увагу на складних суспільно-політичних процесах у козацькому середовищі, відводить значну роль козацтву у возз’єднанні Південної та Північної Русі. Історична концепція П. Куліша, викладена в праці «Исторія возсоединенія Руси» була для свого часу дискусійною та новаторською. Стартова ціна книг – $4 500, естімейт – $5 000–6 000

Значну наукову, художню та історико-культурну цінність становить перша велика прижиттєва монографія видатного українського історика, етнографа та культурно-громадського діяча Дмитра Яворницького, в якій він описує історію кожної з восьми Січей, що в різний час ставали центрами політичного життя запорізького козацтва – «Запорожье въ остаткахъ старины и преданіяхъ народа» (1888). Стартова вартість видання – $600, естіймейт – $700–800.

Однією з родзинок аукціону можна вважати нариси з історії архітектури ХІІ–XVIII ст. з репродукціями рисунків визначного історика, мистецтвознавця і художника Георгія Лукомського «ГАЛИЦІЯ ВЪ ЕЯ СТАРИНѢ. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ АРХИТЕКТУРЫ XII–XVIII ВВ. И РИСУНКИ Г. К. ЛУКОМСКАГО» 1915. Автор розповідає про свої подорожі до галицьких міст, порівнюючи їх з найбільшими європейськими столицями, відзначає особливості архітектури, вплив західних тенденцій тощо. Особливої цінності виданню надають авторські ілюстрації, що зображують пам’ятки та живописні місця Кракова, Львова, Перемишля та інших міст. Книга подається в оригінальній художній обкладинці. Збережено суперобкладинку, потертості та забруднення. Обкладинка, титульний аркуш, фронтиспис і суперобкладинка художньо оформлені Георгієм Нарбутом. Чорнильний штамп «Изъ книгъ Д. Сазонова». Стартова ціна – $850, естімейт – $1 200–1 500.

Цікаваю для поціновувачів зображального мистецтва буде видання «ІКОНОПИСЬ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ XV–XVI ВІКІВ» (1928) українського філолога, етнографа та музеєзнавця Іларіона Свєнціцького. Його стартова ціна – $800, естімейт – $1 000–1 100.

Естетичну насолоду подарує альбом кольорових репродукцій «Мотиви українського орнаменту» видатного українського художника Миколи Самокиша (1860–1944), який подається в оригінальній папці, художньо оформленій автором. Альбом включає 40 таблиць — зарисовок з оригінальних старовинних вишивок і тканин, найдавніші з яких належать до ХVII століття. Матеріали Самокиш збирав на харківській виставці, в музеях Києва й Полтави, у приватних зібраннях, а також в селах і селищах України, насамперед Полтавської, Київської та Чернігівської губерній. Альбом, що віддзеркалює велику любов художника до українського мистецтва, вперше дав можливість широким колам суспільства ознайомитися з кращими взірцями українського орнаменту. Стартова ціна лоту – $300, естімейт – $700–1 000.

Іще однією родзинкою аукціонної підбірки є ілюстративна збірка Кіевскаго Литературно-Артистическаго Общества (1900). Книга – рідкісний зразок історії діяльності Київського літературно-артистичного товариства. Громадського об’єднання визначних артистів, художників, літераторів, учених, що діяло в Києві в 1895—1905 роках та ставило за мету творче спілкування і взаємодопомогу представників усіх артистичних і літературних професій у столиці. В 1902 році воно налічувало понад 160 дійсних членів. Головою товариства був архітектор Володимир Ніколаєв, музичну комісію очолював Микола Лисенко. У вересні 1905 року згідно з наказом царського уряду товариство було закрито.

Диплом подається у видавничій художній коленкоровій палітурі з орнаментально-шрифтовим тисненням золотом. В художньому оформленні титульного аркуша книги використано, у зменшеному вигляді, «Дипломъ Общества» за аквареллю визначного українського художника І. Ф. Селезньова. Видання містить підписи Володимира Ніколаєва, Володимира Антоновича, Миколи Лисенка, Михайла Старицького та ін. Стартова ціна – $1 700, естімейт – $2 000–2 200.

Особливу секцію аукціону «Українська книга» формують видання, присвячені Києву: знамениті путівники, альбоми з краєвидами, історичні нариси тощо. За цими книжками можна скласти своєрідний «портрет» Києва у різні часи його існування. Зокрема, альбом фототипій «Кіевъ. Souvenir de Kieff» (1900-ті); «Путеводитель по Кіеву и его окрестностямъ» В. Бублика (1902); «Кіевъ, его святыни, древности, достопамятности и свѣдѣнія» М. Сементовського (1900); «Въ Кіевъ! Что дѣлали, видѣли и слышали въ Кіевѣ подписчицы и подписчики «Вѣстника Знанія», съѣхавшіеся на праздникъ своего единенія (11–19 іюня 1911 г.)» (1911); «La ville sainte de Russie Kiev. “La mère des villes Russes”. Son histoire, ses monasteres, ses mosaiques & fresques, ses oeuvres d’art» Г. Лукомського (1929) та багато іншого.

Серед лотів аукціону – чимало графічних творів.

Літографічний агітаційний плакат Валерія Ламаха «НЕ ДОПУСТИМО НОВОЇ ВІЙНИ!» (1958). Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. Розмір відбитка: 95 × 66 см. Твір присвячений геополітичним подіям епохи холодної війни, який ілюструє заклик Радянського союзу припинити «агресію США та Великої Британії». Плакат було підписано до друку 24 липня 1958 року, через дев’ять днів після призначення президентом США Дуайтом Ейзенхауером операції «Блакитна летюча миша», що врегулювала ліванську політичну кризу, яка переросла у громадянську війну. Це було перше застосування доктрини Ейзенхауера, яка проголошувала право США на втручання у випадку, якщо в якій-небудь країні існує «комуністична загроза». Операція тривала з 15 липня по 25 жовтня 1958 р.

Кольорова ксилографія Олени Кульчицької «Св. Михаїл» («Святий Архистратиже Михаїле пішли нам ангела побіди») (1914–1918 рр.).  Розмір аркуша 27,5 × 20 см, розмір відбитка 25 × 18 см. У правому нижньому куті монограма автора. Стартова вартість – $360, естімейт – $600–800.

Серія авторських офортів Георгія Якутовича: ілюстрації до видання «СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД» (1977). Стартова ціна – $360, естімейт – $700–1 000.

Офорт «ЛІСОВА МАВКА» 1977 Михайла Дерегуса. Стартова вартість – $550, естімейт – $800–1 000.

Яків Гніздовський «HELIANTHUS. = СОНЯШНИК» (1972). Ксилографія, a/p (авторський принт). Стартова ціна – $2 000, естімейт – $2 500–3 000.

Докладніше з лотами онлайн-аукціону «Українська книга» можна ознайомитися в каталозі.

Фото: ДУКАТ