Валентина заболотна “Крок за кроком”

Науково-популярне видання, 2021, 364 с. 

У збірці представлено театрально-критичні публікації заслуженого діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, професора Валентини Ігорівни Заболотної (1940-2016), які висвітлюють театральний процес України другої половини ХХ — початку ХХI століття. Очима професійного театрального критика вона спостерігала театральний процес в Україні більше половини століття. Чимало вистав були відрецензовані в пресі, а ще більше у форматі усної рецензії на трупах театрів, коли критики ще їздили по фестивалях чи бували запрошені або відряджені в ті чи інші театральні колективи (нині це трапляється нечасто).

Тексти скомпоновані не за хронологією (хоч вона позначена), а за тематичними блоками — інтродукція, театральний процес, театри, рецензії, портрети і проблеми. Зберігається мова оригіналу, бо писалося і українською (здебільшого), і російською мовами.

Книга призначена для практиків сценічного мистецтва, театрознавців, студентів профільних творчих вишів.

Редактор-упорядник – Валерій Фіалко, відповідальний редактор – Вікторія Бубнова, літературний редактор, коректор – Тетяна Подолян, художньо-технічне оформлення, верстка – Михайло Воронков.