Нове дослідження про ікону Галичини

Вийшла друком книга Левка Скопа про техніку та технологію Галицького іконопису 15-18 століть.

11.09.2013

Книга Левка Скопа «Техніка та технологія українського церковного малярства у Галичині XV–XVIII  ст.» – друга із серії «Бібліотеки Драганівських читань», що присвячена Михайлові Драгану (1899−1952) − філософу і мистецтвознавцю, досліднику стародавнього сакрального мистецтва України.

Перша – «Майстер мініатюр Пересопницького Євангелія – Федуско, маляр зі Самбора» вийшла друком у 2011 році та спричинила гучний резонанс. Серія має на меті популяризувати найновіші мистецтвознавчі розвідки для ширшого кола читачів.

Нове видання є першим в Україні грунтовним дослідженням, що присвячене технологічним особливостям давнього українського малярства. Автор порушує проблему самобутності українського малярства, яке було  зумовлено географічним та історичним контекстом. На прикладах творів давніх майстрів поетапно розглянуто процес створення ікони, проаналізовано подібність та відмінність галицького малярства із візантійським та західноєвропейським. 

Автор спростовує стереотипи щодо українського іконопису, зокрема твердження про його однотипність  з російським. Лев Скоп розглядає питання українського мистецтва у європейському та поствізантійському контексті, аналізуючи характерні відмінності національного малярства. Автор у своїх дослідженнях спирається на реставраційний та художній досвід, який підказує, що українські майстри користувались надзвичайно простими технічними та технологічними методами, при цьому адаптуючи європейські та поствізантійські тенденції до національної традиції.

Окрім техніки та технології книга охоплює широкий спектр мистецтвознавчих проблем. Дослідник подає короткий огляд історичних етапів розвитку українського мистецтва . Аналізує специфіку церковного малярства та організацію художнього процесу в Галичині. Звертає увагу на світоглядні та естетичні засади творчості галицьких художників. Монографія призначена для широкого кола читачів, що цікавляться українською культурою. Може бути практичним посібником для митців, що працюють у галузі сакрального мистецтва.

Нагадаємо, що 21 червня 2013 року церкву Святого Юра, якою ось уже 28 років опікується художник-реставратор, внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 

Джерело: Мистецький арсенал