Історія України в печатках

24 травня у Києві відкривається виставка «Віхи історії: тисячоліття української печатки». В експозиції представлені понад 400 печаток із зібрань 15 провідних музеїв України та Російської Федерації

22.05.2013

Печатка князя Олега Святославовича. XI ст.

24 травня у Києві відкривається виставка «Віхи історії: тисячоліття української печатки» – спільний проект Національного музею історії України і Музею історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих. В експозиції представлені понад 400 печаток із зібрань 15 провідних музеїв, архівів, бібліотек України та Російської Федерації. Географія проекту поєднує історико-культурні надбання Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Львова, Дніпропетровська, Чернігова, Запоріжжя.

Експозиція поділяється на п’ять тематико-експозиційних блоків, вибудуваних за хронологічним принципом. Кожен з них розкриває особливості розвитку української печатки на різних історичних етапах.

У «Київській Русі» печатка розглядається як важлива складова тогочасної знакової системи, простежується її зв’язок з нумізматикою та геральдикою, висвітлюється вплив візантійської традиції. В експозиції широко представлені печатки київських князів, урядників, духовенства. На виставці експонуватиметься перша збережена печатка, від якої веде літочислення традиція українських сфрагісів, належала князеві Святославу Хороброму.

«Литовсько-польська доба» представлена у широкому історичному контексті. Донедавна «темні віки» постають у яскравому світлі невідомого сфрагістичного матеріалу, який персоніфікує тогочасні суспільні стани: шляхту, духовенство, міщанство. Фокусується увага на печатці як важливому інструменті тогочасного права, відображеному у Литовських статутах, Магдебурзькому праві.

«Козацькі віки» оперті на два ядра державного життя Війська Запорозького: Запорозьку Січ та Гетьманщину. Вперше в Україні експонуються національні реліквії – державні печатки Війська Запорозького Низового – головні атрибути влади кошових отаманів, які передані на виставку з Державного історичного музею у Москві. Будівництво державних устоїв відобразилося у багатьох сфрагістичних явищах, зокрема появі та утвердженні «Національної печаті» – козака з мушкетом.


Печатка Ічнянського двокласного училища. Російська імперія. XIX ст.

Розділ «Імперський час: сфрагістика Наддніпрянської та Галицької України» широко представляє печатки адміністрації, освітніх закладів, церкви, зображує їх як важливий штрих тогочасної імперської ідеології та політичної системи, що ґрунтується на всезагальній регламентації та уніфікації.


Печатка Андрея Шептицького. Австро-Угорська імперія. 1899-1900 рр. Національний музей у Львові

Останній тематико-експозиційний блок присвячений ХХ ст. – сфрагістиці боротьби. Драматичні події національно-визвольних змагань, карколомні суспільні катаклізми: революції, світові війни, політичні репресії, суспільна трансформація «відпечаталися» в українській сфрагістиці нового часу.

Більшість пам’яток вперше вводяться в науковий обіг. Ідея виставки належить Олексію Шереметьєву. Без його доброчинності проект не зміг би відбутися, зазначено у прес-релізі НМІУ.

Джерело: прес-реліз НМІУ