Журнал Антиквар

Журнал "Антиквар" №5 (73) 2013

История в музейном пространстве
май 2013г.

Тема номера:
Музейна репрезентація історії як дзеркало державотворення. Огляд досвіду створення музейних інституцій на основі приватних зібрань та презентація безпрецедентного міжмузейного проекту «1 000 років української печатки», який об’єднав 17 музеїв, архівів та бібліотек. Відтворення всіх етапів становлення української державності: Київська Русь, литовсько-польський і козацький періоди, Україна у складі двох імперій (Австрійської та Російської) і період визвольних змагань. Печатка як відбиток доби і як один з основних символів державності в оточенні документів та артефактів, поєднаних подіями й часом — відображення могутнього кругообігу історії.